Om Carl Lykke Jensen

DSCF0881-2

Jeg har i mange år været leder af en række specialiserede sociale tilbud – heraf 20 år som forstander og centerleder. Jeg har således megen stor erfaring i at give coaching og sparring til ledere og lederteams.

For mig drejer ledelse sig om at sætte mål og retning – sammen med andre. Skabe motivation, gejst og engagement blandt medarbejdere og mellemledere, så alle yder lidt mere end forventet.

Igennem årene har jeg været med til at gennemføre en lang række udviklingsprojekter, omorganiseringer og fusioner. Jeg har således stor erfaring med projektstyring, forandringsledelse, strategisk ledelse og udvikling af lederteams. 

Ligeledes har jeg igangsat mange kompetenceudviklingsforløb for medarbejdergrupperne og har selv god indsigt i væsentlige pædagogiske tilgange – herunder KRAP, rehabilitering, neuropædagogik, Low arousal, LA2., alternativ supplerende kommunikation og struktureret pædagogik.

I 2020 oprettede jeg konsulentfirmaet Ledersupport, som tilbyder forskellige former for support til ledere på socialområdet.

Ansættelser

Uddannelser

Leder for kvalitet og udvikling, Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark.

Centerleder, Handicapcenter Storebælt, Region Syddanmark.

Centerleder, Handicapcenter Sydøstfyn, Region Syddanmark.

Forstander, Østerhuse – bo og aktiv, Region Syddanmark og Fyns Amt.

Daghjemsleder, Låddenhøj aktivitets- og samværstilbud, Fyns Amt.

Souschef og afdelingsleder, Låddenhøj aktivitets- og samværstilbud, Fyns Amt.

Koordinerende hjemmevejleder, Fyns Amt.

Socialpædagog, Minibo, Fyns Amt.

Master i offentlig ledelse, SDU og AU (mangler afsluttende speciale).

Den entreprenante leder, intensiv lederuddannelse ved Attractor, Rambøll.

Systemisk ledelse og konsulentarbejde, Syddansk voksenpædagogisk center.

Den Syddanske forbedringsmodel, Region Syddanmark.

Pædagogisk Diplomuddannelse, Danmarks pædagogiske universitet.

Projektkonsulent uddannelse, OSS og Fyns Amt.

Lederuddannelse, Odense socialpædagogisk seminarium.

Merkonomuddannelser i ledelse, teambuilding og virksomhedsøkonomi.

Socialpædagogisk uddannelse, Odense socialpædagogisk seminarium.

Kompetencer

Supervision, sparring og coaching

Systemisk ledelse

Forandringsledelse og reorganiseringer

Strategisk ledelse

Værdiledelse

Projektstyring

Organisationsudvikling

Teamudvikling

Personaleledelse

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Implementering af pædagogiske tilgange.

Forebyggelse og håndtering af voldsomme hændelser

Økonomistyring

Kvalitetssikring